न्यास मंडल

नामपदशहर
सुरेश चंद्र गोयलमुख्य न्यासीकोलकाता
अरविंद कुमार संचेतीन्यासीअहमदाबाद
बाबूलाल बोथरान्यासीकोलकाता
हितेंद्र मेहतान्यासीइंदौर
जसराज मालून्यासीनई दिल्ली
मुलचंद नाहरन्यासीबैंगलोर
राजेंद्र कुमार बरड़ियान्यासीजयपुर
संजय सुराणान्यासीसूरत