पदाधिकारी

नामशहरपद
श्री मनसुख लाल सेठियाभुवनेश्वरअध्यक्ष
श्री हितेन्द्र मेहताइन्दौरवरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्री विजय कुमार चोपड़ागुवाहाटीउपाध्यक्ष
श्री समीर वकीलमुम्बईउपाध्यक्ष
श्री संजय खटेडदिल्लीउपाध्यक्ष
श्री नरेन्द्र नखतईरोड़उपाध्यक्ष
श्री निर्मल गोखरूभीलवाड़ाउपाध्यक्ष
श्री बसंत सुराणागुवाहाटीउपाध्यक्ष
श्री फूलचन्द छत्रावतसूरतउपाध्यक्ष
श्री विनोद बैदकोलकातामहामंत्री
श्री प्रकाश डाकलियासूरतसंगठन मंत्री
श्री मदन मरोठीकोलकाताकोषाध्यक्ष