samani diksha , Bangomunda (Orissa) Acharya Shri Mahashraman I Terapanth