Sanyojak Team

Avatar

SHRI SANJAY KHATER

CONVENOR - VIGYAPTI & SANSKAR NIRMAN SIVIR

NEW DELHI

Avatar

SHRI M. SANJAY BANTIA

CONVENOR - AYOJAN VYAVASTHA

BANGALORE

Avatar

SHRI VINOD KUMAR BAID

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

KOLKATA

Avatar

SHRI SUMERMAL SURANA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

KOLKATA

Avatar

SHRI SUMERMAL SURANA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

MUMBAI

Avatar

SHRI RAJ SINGHVI

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

MUMBAI

Avatar

SHRI SANJAY SETHIA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

BANGALORE

Avatar

SHRI VIJAY KUMAR CHOPRA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

GUWAHATI

Avatar

SHRI MAHENDRA KUMAR JAIN DAK

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

BANGALORE