Sanyojak Team

Avatar

SHRI SUMERMAL SURANA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

KOLKATA

Avatar

SHRI SURENDRA BORAD (PATAWARI)

CONVENOR - TERAPANTH NRI PRAKOSHTH

BELGIUM

Avatar

SHRI SURYA PRAKASH SAMSUKHA

NATIONAL CO-CONVENOR - UPASAK SHRENI

LUDHIANA

Avatar

SMT. VANDANA BARARIA

CO-CONVENOR - BETI TERAPANTH KI

KATHMANDU

Avatar

SHRI VIJAY KUMAR CHOPRA

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

GUWAHATI

Avatar

SHRI VIKASH PUGALIA (JAIN)

NATIONAL CONVENOR - JAIN TERAPANTH NETWORK

JAIPUR

Avatar

SHRI VINOD KUMAR BAID

CONVENOR - MAHASABHA VIDHI PRAKOSHTH

KOLKATA

Avatar

SHRI VINOD KUMAR BAID

MEMBER - SABHA VIDHI SALAHKAR

KOLKATA